biography

Multimedia kunstenaar Emiel Sikkema onderzoekt de tweedeling tussen het individuele en het maatschappelijke geweten, stelt vragen bij zaken als individuele vrijheid en culturele identiteit, geïnspireerd door filosofie en humanisme. Associatieve Kunst, assimilerend in het uiteindelijke uitgevoerde kunstwerk.  Echter een kunstwerk kan in de loop van zijn bestaan telkens weer tentoongesteld worden. Het kan worden voorgesteld in een groot aantal verschillende contexten, en gelezen worden tegen de verschuivende politieke, sociale en kunsthistorische achtergronden waarin het zich bevindt. Het wordt beïnvloed door wisselende omstandigheden. Deze omstandigheden zijn voortdurend in beweging. Het uiterlijke aspect van een kunstwerk bestaat ongewijzigd maar de identiteit niet.

Multimedia artist Emiel Sikkema explores the dichotomy between individual and society consciousness, questioning issues of individual freedom and cultural identity, inspired by philosophy and humanism. Associative Art, assimilate into the ultimate produced Artwork. However a work of art can be exhibited repeatedly during its time of existence. It could be exposed in many different contexts and read against shifting political, social and art- historical backgrounds in which it is find. It is affected by surrounding circumstances. These circumstances are constantly in motion. The external aspect of the work of art exists unaltered but the identity is not.

Technology and technique

De installaties en video‘s zijn een combinatie van geluiden, tekst en 3D animaties, gebruik makend van hedendaagse productie technieken zoals projecties, compositing en looping. Hij past tevens slow-motion technieken toe in zijn werk om tot een meditatieve en beschouwende antwoord uit te nodigen, die het bewustzijn van detail, beweging of verandering vergroot.

The installations and videos contain a combination of sound, text and 3D animations using modern methods of media production such as projections, compositing and looping. He uses slow-motion techniques to invite a meditative and contemplative response to increase the awareness of detail, movement or change.

Audio toegepast binnen de installaties complementeren de uiteindelijke beeldcompositie, met exact toegepaste synchroniserende visuele elementen, waardoor ieder werk zijn eigen identiteit bezit. Deze mogelijkheden voor technische creatie en presentatie gaan terug naar kunstenaars als Abel Gance, René Clair en ManRay en eigentijdse kunstenaars zoals Peter Struycken, Bill Viola en Tony Oursler.

Audio used within the installations compliments the ultimate composition of the images, ensuring precisely synchronized visual elements, which gives each work its own identity. These options for technical creation and presentation that hark back to past practitioners like artists as Abel Gance, René Clair and Man Ray and present practitioners like artist Peter Struycken, Bill Viola and Tony Oursler.

Studeerde Beeldende Kunst en Design, is Master of Education in Arts, was werkzaam als Grafische Vormgever, Multimedia docent en program manager/internal verifier BTEC International Art & Design.

He studied Art and Design, is Master of Education in Arts, did work as a graphic designer, multimedia teacher and as program manager/internal verifier BTEC International Art & Design.