video

De video instalatie ‘inmates‘ (1998), genomineerd voor de culturele prijs van de stad Groningen, Hendrik de Vries stipendium. Dit werk is geïnspireerd op de website ‘Au revoir Les Inmates, waarin de laatste woorden van ter dood veroordeelden in de Huntsville gevangenis te Texas werden gepubliceerd. In interactie met dit werk, wordt de bezoeker impliciet getuige met de doodstraf. Andy Warhol confronteerde eerder met dit thema in zijn werk ‘Lavender Disaster‘ van 1963. De reacties binnen Inmates werden direct opgenomen en getoond op HD TV‘s en video scherm.

open-inmates      

The video installation ‘inmates‘ (1998), nominated for the culture prize of the city of Groningen, Hendrik de Vries stipendium. Inspired by the website ‘Au Revoir Les Inmates in which statements by prisoners on death row at Huntsville prison in Texas were published. In interacting with this work, the visitor became an implicit witness confronted by the death penalty. Andy Warhol used this topic earlier by his work ‘Lavender Disaster from 1963. The reactions of the visitors were directly record and exposed on HD TV‘s and projected on a screen. 

Technology and technique: 1 container, 1 limelight, chair, censor, 2 HD TV‘s, 2 video cameras, 1 projection screen, beamer, 1 laptop, audio speakers

De video instalatie ‘inmates II‘ (1998), laat geselecteerde opnamen zien van de bezoekers van Inmates.The video installation ‘inmates II‘ (1998) shows footage, taken from the recorded videotapes during the inmates show. 

Technology and technique: 2 projection screens, 2 beamers and 2 DVD players

De video projectie ‘movement‘ (2002), vertelt het verhaal van een man die zoekende is.The video projection ‘movement‘ (2002) shows footage of a man who is lost. Technology and technique: 1 beamer and 1 DVD players or 1 HD TV

open-movement      

De video installatie ‘still/moving‘ (2002), voor het eerst uitgevoerd in het Centrum Beeldende Kunst (CBK) te Groningen, laat een installatie zien waarbinnen beelden worden getoond van een wandeling. Dit werk is geïnspireerd op de Duitse filosoof A. Schopenhauer: ‘Alles lost op in de stroom van de tijd. De minuten, de talloze atomen van kleinigheden. Waarin elke handeling uiteenvalt zijn de wormen die aan al het grootte en moedige knagen om het te vernielen.

open-still/moving      

The video installation ‘still/moving‘ (2002), first presented at the Centre of Fine Art (CBK) in Groningen, shows an installation in which images are projected of a walk. This work, inspired by quotes from German Philosopher A. Schopenhauer: ‘Al dissolves in the flow of time. Minutes the innumerable atoms of trifles. Wherein every action falls to pieces are the worms that gnaws at greatness and courageous to destroy it‘.

Technology and technique: 2 HD TV‘s, 2 projection screens, 2 beamers and 2 DVD players, audio speakers